KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Regjistri i Ankesave


Regjistri i Vendimeve


Historiku i Vendimeve


Ankesat e fundit

Duke u ngarkuar...

Vendimet e fundit

ej

Ankesa për procedurat e
prokurimit të përshpejtuar - rindërtim

ej

Ankesa sipas ligjit nr. 9643
"Për Prokurimin Publik"

ej

Ankand

ej

Koncensione

ej

Ankesa sipas ligjit 162/2020
"Për Prokurimin Publik"

ej

Prokurimet në fushën
e mbrojtjes dhe sigurisë

ej

Konkurim në fushën
e lejeve minerare

Informacione

...

...Ankesa
...Vendime
...Operatorë
Ekonomikë
...Autoritete
Kontraktuese

Aktivitete

Orari i punës në KPP:

Nga e hëna në të enjte 8:00 - 16:30

Të premten 8:00 - 14:00

Ofrimi i shërbimit për ankesat dhe faturën:

Nga e hëna në të enjte 09:00-15:00

Të premten 09:00-13:00

Informacione kontakti:

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit",

"Pallati i Kongreseve", Kati i Parë, Tiranë

Tel: +3554 2281851

Email: Kpp_info@kpp.gov.al

Copyright © 2021 - Komisioni i Prokurimit Publik